Imprint

Tento imprint byl naposledy aktualizován 17.5.2023.

Vlastníkem tohoto webu je:

SEACOMP s.r.o. s.r.o.
BRANDLOVA 4
602 00 BRNO
Česká republika
Email: info@seacomp.cz
Telefonní číslo: +420 539 030 661
VAT ID: CZ25509861

Právní zástupci SEACOMP s.r.o. s.r.o.:

David Bryša

1. Obecné

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit postupů řešení sporů před spotřebitelským arbitrážním výborem.