Imprint

Tento imprint byl naposledy aktualizován 11.2.2022.

Vlastníkem tohoto webu je:

SEACOMP s.r.o. s.r.o.
BRANDLOVA 4
602 00 BRNO
Email: gdpr@seacomp.cz
Telefonní číslo: +420 539 030 661

VAT ID: CZ25509861

Právní zástupci SEACOMP s.r.o. s.r.o.:

David Bryša

1. Obecné

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit postupů řešení sporů před spotřebitelským arbitrážním výborem.