Vize

Poslání naší společnosti je založeno na vývojové alianci s našimi zákazníky v rámci dlouhodobých projektů. Věříme, že úspěch spolupráce je postaven na excelentních personálních vztazích, které vznikají díky vysoké kvalitě naších softwarových služeb.

Naší hlavní vývojovou vizí je produkovat efektivní, stabilní, dynamický a transparentní software založený na nejmodernějších technologiích.

Díky delegaci vybraných IT úloh se naši zákazníci mohou efektivněji soustředit na jádro svého podnikání a získat tak konkurenční výhodu.

Jeden z nejdůležitějších současných požadavků na vývoj informačních systémů je dynamika, schopnost aktuálně reagovat na požadavky ze strany zadavatele a možnost průběžně upravovat cíle a specifikaci výsledného produktu. 

Díky ploché korporátní struktuře je možné klíčová i dílčí rozhodnutí činit efektivně a ve velmi přijatelném časovém rámci. Nezaměřujeme se pouze na jednu vývojovou platformu a řešení, ale vždy nabízíme zadavateli několik variant, které doporučujeme k posouzení. 

Žádný produkt neopustí vývojové oddělení společnosti SEACOMP bez důsledného a komplexního testování.

Realizace každého SW vývojového produktu je průběžně kontrolována a vyhodnocována. Kvalifikovaní softwaroví vývojáři tvoří základ našeho úspěchu. Vysoká míra profesionality, teoretické poznatky a praktické zkušenosti generují základní vlastnosti SW produktu – použitelnost, provozuschopnost a dlouhý životní cyklus produktu.

Díky excelentní optimalizaci a splnění výše popsaných principů jsme schopni poskytnout velmi přijatelnou cenu za naše služby.