Komplexní
informační
systémy
na míru

Optimalizujeme obchodní procesy pomocí informačního systému vyvinutého na míru na bázi SSB (SEACOMP SYSTEM BUILDER).

Spojíme nespojitelné: Na základě podrobné analýzy stávajících IS provedeme agregaci heterogenních znalostních bází a plně automatizujeme veškeré procesy.

Automatizace
a robotizace
v oblasti
logistiky

Ve spolupráci s našimi odběrateli se významně softwarově podílíme na automatizaci rozsáhlých logistických celků.

Spolupracujeme na implementaci logistických informačních systémů v evropském prostoru s přesahem na americký kontinent.

Nemocniční
informační
systémy
POWERNIS/SSB

Optimalizované moduly pro jednotlivá klinická oddělení.

Specializované moduly pro administrativní oddělení.

Plně elektronický systém komunikace.

Real-time automatizovaný reporting pro management.

Laboratorní
informační
systémy
POWERLIS/SSB

Plně automatizovaná komunikace s analyzátory

Garance optimálního vytížení analyzátorů

Výkonné plánovaní analýzy vzorků

Systémy
pro správu
budov
POWERBM/SSB

Automatizovaný monitoring spotřeby energií

Detekce a on-line reporting nestandardních stavů

Podpora průmyslových standardů pro přípojná měřící zařízen

Systémy pro
řízení a podporu
projektů
POWERVP/SSB

Optimalizovaná spolupráce týmů pomocí KANBAN board

Analytická pomůcka Mind

Automatizovaný reporting pro management

Plně otevřený systém pro optimalizaci práce Vašich týmů

Rádi Vám podáme více informací o nabízených službách – napište nám na info@seacomp.cz